Đăng tin miễn phí, Đăng nhập qua Facebook an toàn. Đăng tin là lên Top google, tiếp cận triệu ứng viên.

Công nhân xây dựng

Tốt nghiệp trung cấp ngành xây dựng hoặc ngành sơn
Làm việc theo công trình
Lương 5 triệu+ 1 triệu phụ cấp+thưởng
Làm việc tại Quận 12-Tp.HCM
Ứng viên quan tâm gửi thông tin vào email: baohoa.besthrsolution@gmail.com

loading...