Đăng tin miễn phí, Đăng nhập qua Facebook an toàn. Đăng tin là lên Top google, tiếp cận triệu ứng viên.

Tuyển gấp nhân viên tẩm quất lành mạnh làm tại 658 Quang Trung,Hà Đông.

Tuyển gấp nhân viên tẩm quất lành mạnh làm tại 658 Quang Trung,Hà Đông.

Cửa hàng đông khách ,tip cao.

Nuôi ăn ngủ tại cửa hàng, lương cao, chưa biết được đào tạo.

Tuyển trực tiếp,miễn trung gian .

Liên hệ Tel. 0966380008


loading...