Đăng tin miễn phí, Đăng nhập qua Facebook an toàn. Đăng tin là lên Top google, tiếp cận triệu ứng viên.

Điều khoản

Cập nhật lần cuối lúc: 06/07/2017 03:45 PM
Quy chế hoạt động

 1. Webvieclam.com.vn là diễn đàn truyền tải thông tin tuyển dụng, việc làm một cách an toàn trong giới hạn kiểm duyệt của chúng tôi.
 2. Người dùng khi muốn tra cứu thông tin, hoặc tham gia đăng tin trên Webvieclam.com.vn, chỉ cần thao tác truy cập vào website Webvieclam.com.vn, trong đó sẽ có đầy đủ các thông tin và đường dẫn cần thiết để người dùng tiếp tục truy cập và tìm được các thông tin phù hợp đối với sản phẩm cần mua, bán hoặc vị trí phù hợp để thực hiện đăng tin mua hoặc bán.
 3. Người dùng khi muốn tham gia diễn đàn cần đăng ký thông tin và kích hoạt tài khoản qua email. Khi muốn bán sản phẩm người dùng cần xác nhận thông tin cá nhân chính xác cũng như đóng Bảo hiểm mua bán nếu có.
 4. Thông tin đăng tải trên Webvieclam.com.vn phải thuộc các tin được pháp luật cho phép, không thuộc loại tin bị cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật.
 5. Thành viên có quyền bảo mật thông tin tài khoản cũng như mật khẩu của mình, chúng tôi không can thiệp khi không được phép của người dùng. Thành viên có thể tùy chỉnh nhận Bản tin qua email theo Ngày, Tuần, Tháng.
Điều khoản chung

 1. Webvieclam.com.vn có toàn quyền quyết định đăng, hoặc không đăng; lưu giữ hoặc không lưu giữ thông tin của Thành viên đăng trên trang web này mà không cần phải báo trước cho Thành viên.
 2. Thành viên đăng tin trên Webvieclam.com.vn phải tự chịu trách nhiệm về nội dung, tính xác thực của tin đăng. Webvieclam.com.vn không chịu trách nhiệm và không bảo đảm về tính chính xác của thông tin được đăng. Đồng thời, không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý hoặc bồi thường thiệt hại nào về việc mất mát hay hư hỏng đối với những hàng hóa được đề cập đến trong tất cả các giao dịch trên Webvieclam.com.vn.
 3. Mọi thành viên của Webvieclam.com.vn có trách nhiệm thường xuyên truy cập trang "Điều khoản sử dụng" này, xem mọi sự thay đổi, bổ sung (nếu có), để xác nhận, và đồng ý với tất cả các phần sửa đổi, bổ sung.
Điều khoản riêng về nội dung

 1. Webvieclam.com.vn từ chối không nhận đăng các thông tin liên quan đến sex, crack, chính trị, tôn giáo; các sản phẩm đa cấp; các thông tin quảng cáo, rao vặt về rượu, thuốc lá, thịt thú rừng, vũ khí các loại, các sản phẩm nhái hoặc các sản phẩm giả của các hàng hoá khác, các mặt hàng quốc cấm khác.
 2. Với tin đăng có website hoặc đường link có nội dung xấu, Webvieclam.com.vn sẽ từ chối đăng và xóa website hoặc link này mà không cần phải báo trước
 3. Các thông tin đăng trên website Webvieclam.com.vn không được niêm yết giá bằng vàng, ngoại tệ, chỉ được niêm yết giá tiền đồng Việt Nam. Các thông tin vi phạm quy định này, Ban biên tập sẽ xóa giá mà không cần thông báo trước. Với một số thông tin của khách hàng có ghi giá của sản phẩm, nếu Ban biên tập nhận thấy mức giá này không phù hợp với mức giá chung trên thị trường, chúng tôi sẽ bỏ giá, mà không cần thông báo trước.
 4. Với tiêu đề và mô tả của tin đăng: nhập Tiếng Việt chữ thường, có dấu, viết hoa đầu dòng, không viết tắt và dùng những ký tự đặc biệt.
 5. Với Hình ảnh của tin đăng: phải là hình ảnh có liên quan đến nội dung tin. Trên hình ảnh không được để hình chìm (watermark) của web hoặc báo khác và không quá 5 hình ảnh/tin
 6. Với Video: Chỉ tải lên các video do bạn tạo hoặc bạn được quyền sử dụng, Video không được chèn Logo của web hoặc kênh khác.
 7. Không được spam để làm mới tin một cách quá mức, nếu sai phạm tin đăng sẽ bị đóng Bình luận trong 1 thời gian nhất định, nếu sai phạm mang tính chất cố tình thì tin đăng sẽ bị xóa không cần báo trước.
loading...